Luftkvalitet Göteborg

Luftkvalitet i Göteborg

I veckan presenterades en rapport om att 8000 personer dör i Sverige varje år på grund av dålig luft. Vidare sägs det, bland annat på Göteborgs Stads hemsida, att små barn är känsligare då de andas in mer luft i förhållande till sin kroppsvikt. Det är väldigt oroväckande med tanke på att vi varje dag rör oss ute på stan med vår lilla son. I en annan nyligen publicerad studie har man även kunnat läsa att cykel- och gångpendlare är extra utsatta för dålig luft i våra städer.

När jag hade läst om detta skaffade jag mig en luftmätare som nu sitter på vår balkong. För att lära mig mer om det jag mäter och om luftkvalitet i Göteborg så träffade Matilda Sjöholm, miljöutredare på Miljöförvaltningen här i stan.

Matilda Sjöholm, miljöutredare inom luft vid Göteborgs Stad
Matilda Sjöholm, miljöutredare inom luft vid Göteborgs Stad

Att mäta lufkvalitet

8000 döda låter helt galet tycker jag. För att förstå hur luften är där vi bor så skaffade jag mig en luftmätare från Hackair som mäter partiklarna i luften. Den mäter så kallade PM10 och PM2,5. Det är partiklar som har en diameter mindre än 10, respektive 2,5 mikrometer. De är så små att de kommer in i kroppen via andningen och därmed orsakar skada.

När jag träffade Matilda som arbetar med de mätstationer som Göteborgs Stad har utplacerade i stan frågar jag först om deras mätningar. De mäter i huvudsak också PM10 och PM2,5 men även kvävedioxid. Givetvis har de mycket mer avancerad utrustning än vad jag har på balkongen. Deras fasta mätstationer finns i Haga (väldigt nära där vi bor) och uppe på taket på Femmanhuset. De har även tre mobila mätstationer som de flyttar runt varje år. Just nu finns dessa vid Marklandsgatan, Tångudden och på Tritongatan. Andra aktörer mäter även i Gårda och Mölndal.

Luftmätare i Göteborg
Min luftmätare i en petflaska på balkongen är inte riktigt lika professionell som de Matilda jobbar med

Vad bidrar min mätare till egentligen, frågar jag Matilda.

-Det främsta värdet med att folk har börjat mäta mer hemma, som du gör, är att de har ett intresse för luftkvaliteten. Fler har börjat bry sig. Men många enklare mätare har en tendens att mäta fel, exempelvis att registrera fukt som partiklar. Så alla som har en sådan mätare och ser en peak kan ju gå in och kolla om även våra mätare visar ungefär detsamma.

Jag håller med om att mitt intresse ökat tack vare min mätare. Det är en kul grej men det känns inte som att jag har någon större nytta av den. Mätresultaten från min mätare och andras mätare finns att se på Hackairs hemsida. Ett liknande men mer utbrett nätverk av mätare finns på Luftdata.se Är man intresserad är dessa hemsidor en bra start. Även Göteborgs Stads hemsida om luftkvalitet är väldigt bra och informativ.

Utsläppskällor

Vad är det som orsakar dessa utsläpp frågar jag Matilda.

-Framförallt är det förbränning men på våra breddgrader kommer partiklar även från vägslitage vid användning av dubbdäck och när man lagt ut halkbekämpning. Så därför är partikelhalterna högst på våren, innan gruset sopats upp och sommardäcken kommit på. Vägtransporter är den största källan till utsläpp av kvävedioxid.

-Men utsläppen kommer även från annan förbränning, fortsätter Matilda, som till exempel från fabriker eller småskalig vedeldning. I Göteborg är hamnen en annan stor utsläppskälla. Vidare kommer en del utsläpp, särskilt av PM2,5, med vindarna från andra länder där de eldar mycket med kol.

-Så det är många olika källor men det mesta kommer från trafiken. Det är därför högst halter av föroreningar nära trafikerade leder, tunnelmynningar och där det ofta bildas köer.

Dom dimmiga dagarna

Luftkvalitet i Göteborg

Hur är då luftkvaliteten i Göteborg, undrar jag sedan.

-Luften i Göteborg är bra i ett stort perspektiv. Vi är ju inte i närheten av de stora mångmiljonstäderna. Men vi har hamnen som orsakar utsläpp och vi har ett geografiskt läge som lätt gör att vi får så kallad inversion på vintern. Det händer när det är kallt och klart och luften står still i staden. Det gör att vi har lite sämre grundförutsättningar än exempelvis Stockholm.

-Miljökvalitetsnormer är de gränsvärden vi har och de baseras huvudsakligen på EU-direktiv, fortsätter hon. Gällande partiklarna ligger vi sedan flera år under miljökvalitetsnormen då utsläppen av partiklar förbättrats men vi ligger fortfarande över gällande kvävedioxid.

Matilda betonar sedan att även om Göteborg ligger under miljökvalitetsnormen för partiklar så har de ändå en negativ hälsopåverkan. Men det är främst kvävedioxid som är problemet i Göteborg. Situationen förbättras och utsläppen av kvävedioxid sjunker, främst på grund av teknikutveckling som ger en bättre rening vid förbränning, så vi får gradvis en bättre luft.

Hur är luften där jag bor

Jag berättar att vi bor nära mätstationen i Haga och mellan två gator med höga utsläpp, Övre Husargatan och Linnégatan. Hur lokala är utsläppen undrar jag. Är det bättre att bo som vi gör, det vill säga ett kvarter bort från dessa två vägar?

-Ja, det är bättre men det beror också på hur det ser ut runt omkring bostaden. Om det är höga hus som stänger in luften eller många infarter som släpper igenom vind och luft spelar stor roll. Så halterna är väldigt lokalt kopplade och ju närmare en källa du är desto större halter. Det finns kartor på vår hemsida där man kan se beräknade utsläpp i hela staden, gata för gata. Där kan man få en uppfattning om luftkvaliteten just där man bor. (Välj filter på kartan uppe i högra hörnet)

-Halterna är också väldigt väderberoende. Vind och regn har stor positiv påverkan på att sänka halterna. Dessutom varierar halterna över dygnet. När det är mycket trafik ökar halterna och de sjunker på nätterna. Vi har en app med aktuell information om luftkvaliteten i stan och där ser man ofta tydligt morgon- och eftermiddagspeakar när det är mycket trafik.

Luftkvalitet Skanstorget
En dimmig dag i närheten av mätstationen i Haga där det är mycket trafik = dålig luftkvalitet

Åtgärder

För min del tycker jag tycker att det mesta av ansvaret för luftkvaliteten ligger hos politikerna. Men som privatperson kan man ändå påverka, framförallt genom att välja miljövänliga transportalternativ, som att cykla, gå och åka kollektivt. Ska man åka bil kan man välja en miljövänlig bil. Elbil och även gasgasbil är mycket bättre än diesel för luftkvaliteten. Dubbdäck på bilen bör om möjligt undvikas, det är ju till och med förbjudet på vissa gator i stan.

Ska man vara orolig?

Du cyklar ju mycket själv, hur tänker du kring luftkvaliteten, frågar jag Matilda.

-Jag utgår från det jag vet och har läst och de positiva hälsoeffekterna av att cykla är så mycket större än risken med dålig luft. Så detta är inget jag tänker på eller är orolig för. Andra livsstilsval man gör, som kost, träning, rökning har så mycket större hälsopåverkan än luftföroreningar. Så man ska inte gå omkring och vara rädd tycker jag. Däremot är det bra om folk bryr sig.

Eftersom utsläppen är såpass lokala kan det dock vara klokt att undvika, om möjligt, att cykla längs med hårt trafikerade vägar. Det är bättre ju längre man är från utsläppskällorna, dvs trafiken.

Det var mycket intressant att prata med Matilda om hur luftkvaliteten är i Göteborg och om hur mätningarna går till. Jag blir själv dock inte riktigt klok på hur farligt det egentligen är med föroreningarna, särskilt för oss som cyklar i trafiken och för små barn.

8000 döda varje år låter fortfarande väldigt mycket så jag ska försöka ta reda på mer om hälsoeffekterna i ett framtida inlägg. Tills dess, ställ bilen och hoppa upp på hojen för det är bland det bästa du kan göra för luften i våra städer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.