cykelpassager och cykelöverfarter Olskroken

Breaking the law, breaking the law – vem väjer vid cykelpassager och cykelöverfarter?

Trafikreglerna i korsningar mellan cykelbanor och bilvägar är komplicerade och efterlevs sällan i praktiken. Undersökningar visar också att många trafikanter inte kan reglerna även om de tror det. För att ta reda på vem som väjer för vem vid så kallade cykelpassager och cykelöverfarter så vände jag mig till Göteborgs cykelpolis Per Ekedorff och Malin Månsson på Trafikkontoret i Göteborg.

Cykelpassage vid Handels i Göteborg
Cykelpassage vid Handels i Göteborg. Vem ska stanna egentligen?

Reglerna i korthet

Reglerna är ganska komplicerade så drar dem först i korthet. Det finns två typer av korsningar som ser olika ut och där olika regler gäller.

Cykelpassage

Den första varianten kallas cykelpassage. De kan var utformade på olika sätt för att sänka farten för bilarna. De kan exempelvis vara rödmarkerade eller upphöjda men det är inte markerat med exempelvis skyltar att bilar har väjningsplikt. Vid cykelpassager skall oftast cyklisterna stanna för bilarna utom i två fall som du kan läsa om nedan. I Göteborg är de den helt dominerande formen av de två korsningarna.

Cykelöverfart

Den andra varianten kallas cykelöverfart. Reglerna för cykelöverfarter är endast ett par år gamla och i Göteborg finns det hittills bara två. Vid cykelöverfarter skall bilisterna stanna för cyklarna. Cykelöverfarter har speciella regler för hur de skall utformas exempelvis med en tydlig cykelskylt. Cykelöverfarter ser ut som ett slags övergångsställen fast för cyklar.

Det här innebär att om du cyklar i Göteborg så cyklar du mestadels på cykelpassager och du skall alltså oftast stanna för bilarna. Men då kanske du märkt att det i praktiken fungerar precis tvärtom, det vill säga att bilarna stannar för cyklarna och att cyklisterna tror sig ha företräde.

Cykelpassager – mer detaljer kring vem väjer för vem

Cykelpassager är alltså den ena varianten av korsning. Cykelpassager kan se väldigt olika ut. Vissa är upphöjda, en del är rödmarkerade och andra har rödljus. I Göteborg har vi nästan bara cykelpassager så jag frågade först cykelpolis Per Ekedorff om reglerna för cykelpassager utan rödljus.

– Vid cykelpassager är huvudregeln att cykeln skall stanna för bilen utom i två fall. För det första, när en bilist kör ut ur en rondell och passerar en cykelpassage, då skall bilen stanna. För det andra, i samband med att bilen svänger. Alltså när bilen kör längs med en cykelbana och svänger över en cykelpassage. Då skall bilen lämna företräde för cykeln. Men i övriga fall skall cykeln alltid stanna för bilen.

Oj, vad jag gör fel då, tänker jag. Eller snarare att jag tänker fel för jag förutsätter att jag som cyklist har företräde. Jag frågar därför om inte heller högerregeln gäller och Per svarar:

– Nej, det spelar ingen roll. Det svåra med detta är i exempelvis en korsning som Vasagatan och Vasa Viktoriagatan. Den är ett klassiskt problem. Här går en cykelpassage längs med Vasagatan och korsar Vasa Viktoriagatan. Kommer det då en bil på Vasa Viktoriagatan som skall rakt över cykelpassagen så skall alltså cykeln stanna. Däremot om en bil kommer på Vasagatan, längs med cykelbanan, och svänger upp på Vasa Viktoriagatan så skall bilen stanna för cykeln. Det är kanske inte helt lätt för varken bilister eller cyklister att hålla reda på, men så ser lagstiftningen ut.

Nä, det är ju inte lätt att hålla koll på var bilen kommer ifrån och om den därför skall stanna eller inte. Och framförallt så stannar bilarna nästa alltid för cyklister, oavsett varifrån bilarna kommer.

Cykelpassage på Vasagatan
Vasagatan är Göteborgs mest cykeltäta gata. Här är korsningen med Vasa Viktoriagatan.

Reglerna för cykelpassager är en sak, praktiken en annan

Huvudregeln är alltså att cyklar skall stanna för bilar vid cykelpassager men i praktiken är det mestadels tvärtom. Jag frågar Per hur han tycker att det fungerar ute i trafiken.

– Det är ju bra att bilisterna stannar, svarar han. Och det står även i lagstiftningen att man som bilist skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår någon fara när cykeln är ute på cykelpassagen. Så är cykeln redan ute på cykelpassagen så ska man bromsa. Men däremot finns det alltså ingen väjningsplikt för bilen när en cykel närmar sig en cykelpassage.

Även Malin Månsson på Trafikkontoret, Göteborgs Stad, berättar om hur det fungerar idag:

– Ja, det är ju inte många trafikanter som vet vad som egentligen gäller. Men det vi har gjort är att hastighetssäkra många cykelpassager. Så vi ser idag väldigt få olyckor vid cykelpassagerna eftersom bilarnas hastighet är låg och många bilister släpper fram cyklisterna.

Jag håller med om att bilarna oftast kör långsamt och jag är själv inte speciellt orolig eller känner mig otrygg vid cykelpassager. Men jag tar det också försiktigt. Även om bilarna vanligtvis stannar så är det inte alltid så. Vissa kör enligt reglerna och därför måste man vara väldigt uppmärksam vid cykelpassager så att man förstår vem som kommer att stanna.

Cykelöverfarter – på gång att införas i Göteborg

Den andra varianten av korsning är cykelöverfarter. Till skillnad från cykelpassager har bilister väjningsplikt för cyklister vid cykelöverfarter. Reglerna för cykelöverfarter kom 2014 och de säger bland annat att cykelöverfarter måste vara upphöjda, de skall ha hajtänder på marken för bilarna och det skall vara tydligt skyltat att bilarna har väjningsplikt.

Cykelöverfart skylt
Tydligt skyltat att bilister skall lämna företräde för både cyklister och gångtrafikanter vid denna cykelöverfart

Jag frågar Malin om cykelöverfarterna och hon berättar:

– Som reglerna var formulerade när de kom så var de väldigt svåra att implementera i städer när man skulle ha cykelöverfarter bredvid övergångsställen. Det skulle ta så mycket plats om man skulle göra det enligt konstens alla regler. Därför har många städer väntat medan vissa andra städer, så som Gävle, valde att bara köra på. De tog fram sina egna koncept på hur man skulle kunna införa det. I Göteborg valde vi att vänta.

– Idag finns bara två cykelöverfarter i Göteborg, på Delsjövägen. Kommer vi få fler cykelöverfarter i Göteborg, undrar jag.

– Ja det kommer vi, svarar Malin. Dels fortsätter vi bygga upphöjningar på cykelpassager men vi kommer också börja införa fler cykelöverfarter.

Jag fick även en uppdatering på mail från Ragnar Gauti Hauksson på Göteborgs Stad kring detta och man kommer att införa cykelöverfarter när man bygger pendlingscykelbanor, som man gör nu på Delsjövägen. Näst på tur är Munkebäcksgatan/Torpagatan och förhoppningsvis senare i år en del av Björlandavägen. Man håller även på med en utbyggnadsplan för cykelöverfarterna där målet är att införa cykelöverfarter på fler platser och i snabbare takt än vad man hinner bygga pendlingscykelbanor. På några års sikt vill Göteborgs stad att det finns cykelöverfarter på alla pendlingscykelbanor och alla förhöjda cykelpassager men byggandet av dessa är både tids- och resurskrävande.

Cykelöverfart Delsjövägen
En av de två cykelöverfarterna i Göteborg. De är sprillans nya och finns längs den fina, breda pendelcykelbanan på Delsjövägen.

Ta det försiktigt på cykelpassager och cykelöverfarter

Regelverket är nu förhoppningsvis klargjort men det är ju rörigt. Det är särskilt intressant att regelverket för cykelpassager säger en sak (att cyklar skall väja) men att det i praktiken funkar på ett helt annat sätt (bilarna stannar ju nästan alltid). Därför tycker jag att man snabbt behöver införa cykelöverfarter så att reglerna i korsningarna stämmer överens med hur trafiken redan fungerar.

Tills dess får man helt enkelt ta det väldigt försiktigt vid cykelpassager så man vet att bilarna verkligen stannar. Och stannar de inte har den oftast reglerna på sin sida.

4 reaktioner på ”Breaking the law, breaking the law – vem väjer vid cykelpassager och cykelöverfarter?

 1. Jag håller med om i vilka fall som bilister ska lämna cyklister företräde. Lagen använder dock andra (svagare?) ord – de ska lämna cyklisten ”möjlighet/tillfälle att passera”, se TrF 3 kap 60 och 61 §§. Hur det skiljer från att lämna företräde vet jag inte.

  Men viktigare är att kravet på bilisten inte innebär att cyklisten får företräde. Grundkravet på cyklisten i TrF 6 kap 6 § att ”sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara” gäller fortfarande.

  Så långt lagens bokstav. I praktiken upplever jag precis som du att bilister oftast släpper fram cyklister. Om det beror på vänlighet eller att de tror att cyklisten kommer att köra ut oavsett vet jag inte. Men jag tar inget för givet och tackar varje gång jag blir framsläppt.

  1. Hej, bra kommentar och bra förtydliganden. Jag tycker precis som du att man får inte ta det för givet att bilar stannar, man måste vara mycket uppmärksam. Att tacka är ju dessutom väldigt trevligt och det tycker jag fler skulle göra!

 2. Jag är engagerad i cykelfrågor i Södertälje och är bekymrad över den stora inkonsekvensen (även inkompetensen) från lagstiftaren. De nya reglerna för på vilken sida fotgängare ska gå på gångbana resp gång/cykelbana är olyckliga och helt i strid med all beteendevetenskaplig kunskap.

  Åter till cykelpassager etc: Cyklar jag jämte en huvudled bör jag även som cyklist kunna räkna med att anslutande trafik ska lämna företräde. Det är dock tveksamt när en cykelbana skärs av utav de fem sista metrarna men sedan fortsätter. Jag gissar att det hårdraget räknas som att man korsar en väg.

  Avslutningsvis instämmer jag i att de flesta bilister är både vänliga och tillmötesgående (undantag finns) och att vi cyklister bör vara vänliga och glada tillbaka. Det tjänar alla på.
  Att försiktighet gäller vet nog de flesta oskyddade trafikanter, men det förtjänar ändå att påpekas.

  1. Hej, jag håller med dig kring cykelpassager och att det ofta inte är tydligt vad det är som gäller då de inte ser likadana ut. Och då är det som du säger att försiktighet är oerhört viktigt, för bilisterna har antagligen inte koll på vad som gäller just där.
   Så hoja försiktigt! Niklas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.